ಭೂ ಮಾಪಕ ನೇಮಕಾತಿ ಆದೇಶ. 905 ಭೂ ಮಾಪಕರಿಗೆ ಆದೇಶ ಪತ್ರ ಲಭ್ಯ.

ಉದ್ಯೋಗಾಕಾಂಕ್ಷಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ..

1076 ಭೂ ಮಾಪಕ ಹುದ್ದೆಗಳ ನೇಮಕಾತಿ ಆದೇಶ ಪೈಕಿ ಸುಮಾರು 905 ಭೂ ಮಾಪಕರಿಗೆ ನೇಮಕಾತಿ ಆದೇಶ ಪತ್ರ ದೊರತಿದೆ. ಇದರಿಂದ 905 ಭೂಮಾಪಕರು ಉದ್ಯೋಗಿಶಾಲಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ 1076 ಹುದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ಆದೇಶವಾಗಿದ್ದು 905 ಭೂ ಮಾಪಕರಿಗೆ ಆದರೆ ಉಳಿದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ನೇಮಕಾತಿಗೆ ದಾಖಲೆ ಪರೀಶಿಲನೆ ಮತ್ತು ಇತರೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಕಾರ್ಯ ದೋಷಗಳಿಂದ ವಿಳಂಬವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ. ಸದ್ಯದಲ್ಲಿ ಉಳಿದ ಎಲ್ಲಾ ಹುದ್ದೆಗಳ ಭರ್ತಿಗೆ ಸಚಿವ ಕಾಗೋಡು ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಆದೇಶ ನಿಡಿದ್ದಾರೆ .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.